โรคกดไหลย้อน สาเหตุอาการของโรคกรดไหลย้อน

โรคกรดไหลย้อนคืออะไรส่งผลอย่างไรต่อร่างกายเรา

โรคกรดไหลย้อนนั้น หรือเรียกอีกอย่างว่า โรคน้ำย่อยไหลกลับ, โรคกรดไหลกลับ โรคเกิร์ด เรียกอยู่ในชื่อของภาษาอังกฤษว่า  (Gastroesophageal reflux disease – GERD) หมายถึงกระเพาะอาหารที่ตกอยู่ในสภาวะน้ำย่อย Mini เป็นกรดไหลย้อนกลับขึ้นไปในหลอดอาหารลำคลองก่อให้เกิดความระคายเคือง ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้มีอาการแสบร้อนกลางอก ทางลำคอก่อให้เกิดการอักเสบขึ้นได้ จนถึงบริเวณกล่องเสียงอักเสบ

10 ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่เป็นโรคกรดไหลย้อน ซึ่งจะพบได้ทุกช่วงอายุตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่ ดูอัตราที่ค้นพบมากที่สุดจะอยู่ในช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป พบมากที่สุดจะอยู่ช่วงอายุเฉลี่ย 60 ถึง 70 ปี แต่โรคกรดไหลย้อนนั้นก็สามารถพบได้ในช่วงอายุเด็กเล็กจนไปถึงช่วงวัยรุ่น โรคกรดไหลย้อนจะพบเจอกับผู้หญิงและผู้ชายในโอกาสที่ใกล้เคียงกัน

โรคกรดไหลย้อนเกิดขึ้นจากสาเหตุใด

ในร่างกายคนเราจะส่วนที่ใช้ในการลำเลียงอาหาร ซึ่งสาเหตุของโรคกรดไหลย้อนนี้จะเกิดจากภาวะหย่อนสมรรถภาพของหูรูดส่วนล่างในหลอดอาหาร เป็นสภาวะ LES (Lower esophagel sphincter) กล้ามเนื้อในหูรูดที่เกิดสภาวะหย่อนทำให้ไม่สามารถปิดได้สนิท จึงเป็นช่องทางที่ทำให้น้ำย่อยที่อยู่ในกระเพาะอาหารย้อนกลับขึ้นไปที่หลอดอาหารและลำคอได้ ความเป็นกรดที่มาจากน้ำย่อยนั้นมีฤทธิ์ทำให้เกิดความระคายเคืองต่ออายุอวัยวะต่างๆ ทำให้มีสภาพการแทรกซ้อนต่างๆก่อให้เกิดความไม่สบายในส่วนต่างๆของร่างกายตามมา

ในการรับประทานอาหารในสภาวะปกติขณะที่เรากลืนอาหาร กล้ามเนื้อหูรูดส่วนล่างของหลอดอาหารจะค่อยๆคลายตัวเพื่อให้อาหารที่เรารับประทานปล่อยผ่านลงไปยังกระเพาะอาหารได้ อาหารจะค่อยๆลงไปยังกระเพาะอาหารจึงหมด กล้ามเนื้อหูรูดจะค่อยๆหดรัดตัวขึ้นเพื่อปิดกั้นไม่ให้เศษอาหารและน้ำย่อยที่อยู่ในกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นไป น้ำย่อยที่อยู่ในกระเพาะอาหารนั้นจะมีฤทธิ์เป็นกรดที่อาจส่งผลกระทบที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเยื่อบุทางเดินหลอดอาหารได้

ในปัจจุบันยังไม่มีการทราบถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดหูรูดส่วนล่างหย่อนสมรรถภาพนหลอดอาหารเกิดจากสาเหตุ อะไร ตอนที่เห็นได้ชัดว่าหูรูดอาจเกิดจากการยังมีการเจริญเติบโตไม่เต็มที่หรือความเสื่อมตามอายุ ความผิดปกติภายในร่างกายตั้งแต่กำเนิด เป็นต้น

ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นสาเหตุอากาศที่ก่อให้เกิดโรคกรดไหลย้อนได้แก่

ความเสื่อมสภาพในหูรูดส่วนล่างของหลอดอาหารที่ยังเจริญเติบโตไม่เพียงพอ

เซลล์ต่างๆทุกชนิดในร่างกายของคนเราจะมีการเสื่อมสภาพลงตามกาลเวลา  จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หูรูดหย่อนสมรรถภาพลงได้ ทำให้ระบบการปิดการอาหารและน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารนั้นมีโอกาสที่จะย้อนกลับขึ้นไปยางหลอดอาหารได้ ก่อให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อหุ้มต่างๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายได้ นอกจากผู้สูงอายุที่จะก่อให้เกิดความเสื่อมสภาพของเซลล์ต่างๆแล้ว เด็กแรกเกิดก็อาจจะส่งผลให้เกิดโรคกรดไหลย้อนได้ จากหูรูดที่ยังมีการเจริญเติบโตไม่เต็มที่ การทำงานจึงหย่อนยานอาจจะมีการทำขนมและอาหารออกมาได้ เมื่อเด็กทารกโตขึ้น อาการต่างๆเหล่านั้นก็จะหายไปกล้ามเนื้อหูรูดเริ่มมีการเจริญเติบโตแข็งแรงมากยิ่งขึ้น

น้ำย่อยภายในกระเพาะอาหารตกค้างอยู่ภายในหลอดอาหารนานกว่าปกติ

หากกลไกในการกำจัดกรดในหลอดอาหารผิดก็ดีขึ้น  หรือมีการปรับตัวผิดปกติของหลอดอาหาร การรับประทานอาหารจะรู้สึกทานช้าลง หรืออาหารที่มีการไหลย้อนกลับขึ้นมาสาเหตุเกิดจากอาหารค้างอยู่ในหลอดอาหารนานกว่าปกติ

การปรับตัวลดลงของกระเพาะอาหาร

โรคกรดไหลย้อนอาจเกิดจาก กระเพาะอาหารบีบตัวลดลง อาจมีสาเหตุมาจากอายุที่สูงขึ้นระบบเซลล์ต่างๆในร่างกายก็จะค่อยๆเสื่อมลงจากการที่มีการอักเสบของกระเพาะอาหารหรือเส้นประสาทในกระเพาะอาหาร อาจเกิดจากยาบางชนิดที่มีผลข้างเคียง หรือที่ได้รับสารบางอย่างที่ทำให้กล้ามเนื้อหูรูดหลอดอาหารคลายตัว เช่น จำพวกแอลกอฮอล์ ซึ่งจะส่งผลทำให้เพิ่มแรงดันในกระเพาะอาหารจนหูรูดค่อยๆเปิดออก การขั้นของอาหารเรียกน้ำย่อยในกระเพาะอาหารนั้นจะทำได้นานกว่าปกติ จึงทำให้อาหารหรือน้ำย่อยจากภายในกระเพาะไปย้อนกลับขึ้นไปในหลอดอาหารได้ก่อให้เกิดการอักเสบ

กระเพาะอาหารมีแรงดันเพิ่มขึ้น

สาเหตุที่เกิดโรคกรดไหลย้อน การเกิดแรงดันในกระเพาะอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นเกิดจากอาการไอ โดยเฉพาะการไอเรื้อรัง, การตั้งครรภ์, รบกวน ,การรับประทานอาหารแล้วแต่ละมื้อปริมาณมากๆ, การนอนทันทีหลังจากรับประทานอาหารเสร็จ, การรับประทานอาหารประเภทที่มีการย่อยสลายได้ อยากจะค้างอยู่ในกระเพาะอาหารของเราเป็นเวลานานก่อให้เกิดความเสี่ยงรายการที่อาหารเป็นน้ำย่อยภายในกระเพาะอาหารนั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นและเกิดแรงดันไหลย้อนกลับขึ้นไปในการเปิดหูรูดของหลอดอาหารได้

ปัจจัยก่อให้เกิดโรคกรดไหลย้อนขึ้นได้บ่อยและนานขึ้น

มีปริมาณภายในกระเพาะขยายตัวมากขึ้น น้ำย่อยในกระเพาะอาหารก็จะมากขึ้นด้วย ดังนั้นหากมีความเสื่อมสภาพของหูรูดยนต์สมรรถภาพหย่อน ก็จะให้ก่อให้เกิดภาวะกรดไหลย้อนเกิดขึ้นได้บ่อยแล้วเป็นนานมากขึ้น

บทความเพิ่มเติม อาหารที่คนเป็นกรดไหลย้อนต้องหลีกเลี่ยง