องค์ประกอบในกล้วยดิบนั้นมีสารอาหารมากมายประกอบไปด้วย แป้งต้านทานการย่อยชนิดที่2 คาร์โบไฮเดรต สารเทนนิน เส้นใยอาหาร  วิตามิน A วิตามิน B6 และวิตามิน C ซึ่งวันนี้เราจะมีอธิบายให้เข้าใจถึงหลักของแป้งต้านทานการย่อยในกล้วยดิบว่ามีประโยชน์อย่างไรในต่อลำไส่ใหญ่ และกระเพาะอาหาร

แป้งต้านทานการย่อย (Resistant Starch) คือ เป็นแป้งที่มีประโยชน์ต่อต่อร่างกายและยังมีประโยชน์ต่อสำไส้ใหญ่ เนื่องจากแป้งต้านทานการย่อยไม่ถูกย่อยที่กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กทำให้ผ่านเข้าไปถึงลำไส้ใหญ่มีคุณสมบัติเทียบเท่าเส้นใยอาหาร ทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นและระบบหมุนเวียนเลือดดีขึ้น เมื่อแป้งไม่ได้ถูกย่อยก็จะมาถึงลำไส้ใหญ่ทำให้ไปกระตุ้นให้เกิดการหมักโดยจุลินทรีย์บางชนิด ที่เป็นประโยชน์ต่อลำไส้ใหญ่ ที่เรียกว่า โพรไบโอติก ทำให้เกิดเป็นกรดไขมันชนิดสายสั้น ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายและระทางเดินอาหารเป็นอย่างมาก

ประโยชน์ของแป้งต้านทานการย่อย

1.ช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่

          ในลำไส้ใหญ่เป็นแหล่งสะสมของเสียและจุลินทรีย์ต่างๆหลายชนิด ทำให้มีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งได้มากว่าระบบทางเดินอาหารในส่วนอื่นๆ แป้งต้านทานการย่อยเมื่อเกิดการหมักโดยจุลินทรีย์แล้วทำให้เกิดกระบวนการที่ส่งผลให้ลดการเกิดสารที่ส่งผลเสียต่อร่างกาย ทำให้ป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ได้ ซึ่งจากกระบวนการที่กล่าวจะได้กรดไขมันชนิดสั้นที่ไปช่วยยับยั้งเอนไซม์ของจุลินทรีย์บางชนิดที่เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งลำไส้ได้ และจุลินทรีย์ช่วยสลายเส้นใยอาหารทำให้เกิดการเพิ่มขยายมวลอุจจาระและกระตุ้นให้เกิดการขับถ่ายช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้

2.ลดน้ำตาลในเลือด

          ค่าดัชนีน้ำตาล (GI) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงปริมาณคาร์โบไฮเดรตในอาหารและมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด การรับประทานอาหารที่มีค่า GI ต่ำจะทำให้ค่าระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ เนื่องจากการับประทานอาหารที่มีค่า GI ต่ำจะช่วยให้เซลล์ร่างกายใช้อินซูลินในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เซลล์จะรับน้ำตาลในเลือดไปใช้เป็นพลังงานมากขึ้น ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดต่ำลง

3.เป็นพรีไบโอติก

          แป้งต้านทานการย่อยจัดแป็นพรีไบโอติกชนิดหนึ่งที่ไม่สามารถย่อยได้ที่กระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก ซึ่งถูกหมักโดยแบคทีเรียที่ลำไส้ใหญ่ ทำให้เกิดเป็นสภาวะเป็นกรดส่งผลให้เกิดการยับยั้งของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคได้

4.ลดระดับคลอเลสเตอรอลในเลือด

          การบริโภคอาหารที่มีเส้นใยสูง เส้นใยอาหารมีส่วนในการ ขัดขวางการดูดซึมของนํ้าดีทําให้นํ้าดีซึ่งมีคลอเลสเตอรอลเป็นส่วนประกอบอยูถูกขับออกมาพร้อมกับใยอาหารแทนที่จะดูดซึมกลับเข้าสู่ร่างกาย เมื่อร่างกายย่อยไขมันครั้งต่อไปก็จะดึงคลอ เลสเตอรอลออกเพื่อเผาผลาญเป็นกรดนํ้าดี ทําให้ปริมาณคลอเลสเตอรอลในร่างกายลดลงกลไกของ การเปลี่ยนแปลงในการดูดซึมคลอเลสเตอรอลในร่างกายมนุษย์นั้น น่าจะเป็นเพราะใยอาหารที่ละลาย นํ้าเร่งการเคลื่อนไหวของลําไส้ ทำให้อาหารถูกดูดซึมจากลําไส้เล็กส่วนต้นได้น้อยลง และยังช่วยลด การดูดซึมของคลอเลสเตอรอลจากลําไส้โดยเพิ่มการขับถ่ายนํ้าดีให้ออกจากร่างกายพร้อมอุจจาระ